Over Ons

HET AMBACHTELIJK IJSCENTRUM

Het Ambachtelijk ijscentrum is de branchevereniging van de ambachtelijk ijsbereiders en verkopers. Het doel van het Ambachtelijk IJscentrum is tweeledig:

1. Professionalisering van de branche

De professionalisering van de branche is van toepassing op de ondernemer zelf. Door de ambachtelijk ijsbereider van de juiste kennis, kunde en vaardigheden te voorzien is men in staat om op een professionele en deskundige wijze te werken. Het Ambachtelijk IJscentrum wil dit bereiken door zich op de volgende punten te richten:

  • Verzorgen van vakkundige opleidingen, workshops en cursussen in het kenniscentrum
  • Organiseren van netwerkevenementen waar de ondernemers kennis en ervaringen kunnen uitwisselen
  • Organiseren van vak wedstrijden
  • Faciliteren van Verenigde Ondernemers Clubs (VOC’s) die onderling kennis en (financiële) informatie uitwisselen
  • Introduceren en onderhouden van een specifieke hygiënecode
  • Mogelijk realiseren van een handboek en werkboek voor ambachtelijk ijsbereiders
2. Promotie van ambachtelijk bereid schepijs bij de consument

Het Ambachtelijk IJscentrum wil de consument informeren, enthousiasmeren en aanmoedigen tot het nuttigen van ambachtelijk bereid schepijs. Het Ambachtelijk IJscentrum wil dit bereiken aan de hand van de volgende punten:

  • Promotie van de vak wedstrijden
  • Ondersteunen van de branche d.m.v. acties
  • Initiëren van landelijke promoties waarbij het ambachtelijk ijs en de ijssalons centraal staan
  • Verbeteren van de vindbaarheid van ijssalons d.m.v. ijskaartvannederland.nl

Door op bovenstaande doelen te focussen is het Ambachtelijk IJscentrum van mening dat de ijsbranche zich verder kan ontwikkelen en professionaliseren. Daarnaast wordt het nuttigen van ambachtelijk bereid schepijs gestimuleerd; dit zorgt ervoor dat de branche gezond is en blijft.

 

Voor de verschillende gestelde doelen zijn er 4 takken binnen het Ambachtelijk IJscentrum en elke tak heeft eigen focus punten. Zo bestaat het Ambachtelijk IJscentrum uit: Kenniscentrum, Netwerkevents, Vakwedstrijden, en de VOC.

Over Ons

KENNISCENTRUM

In 1999 is vanuit het Ambachtelijk IJscentrum (de branchevereniging), het onderwijs en commerciële partijen het initiatief genomen om het kenniscentrum op te richten voor de Nederlandse ambachtelijke ijsbranche. Sinds de oprichting is het Kenniscentrum uitgegroeid tot een breed gedragen kennisinstelling. Inmiddels zijn vrijwel alle relevante commerciële partijen vertegenwoordigd, worden jaarlijks meer dan honderd cursisten opgeleid en geïnteresseerden voorzien van informatie.

Over Ons

NETWERKEVENTS

Een belangrijk aandachtspunt van het Ambachtelijk IJscentrum is het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de leden.  We kunnen altijd van elkaar leren. De meeste ijsbereiders zullen in het seizoen weinig tijd hebben collega’s te bezoeken of te ontvangen en met elkaar op een ongedwongen manier van gedachten te wisselen.

Het IJscentrum biedt hiervoor de gelegenheid door 2 à 3 evenementen per jaar te organiseren waarbij ruimschoots de mogelijkheid wordt geboden elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Vaste netwerkmomenten voor de leden zijn de briefing van de IJsVak-Wedstrijden met aansluitende netwerkborrel, de IJsVak-Beurs en de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering met aansluitend een inspirerend programma.

Over Ons

VAK WEDSTRIJDEN

Jaarlijks worden door het Ambachtelijk IJscentrum de IJsVak-Wedstrijden georganiseerd. De Vak-Wedstrijden genereren veel media aandacht en dat is dus de uitgelezen mogelijkheid om de hele branche onder de aandacht te brengen. Tevens brengen de IJsVak-Wedstrijden (onderlinge competitie) de kwaliteit van het ambacht en daarmee het ambachtelijk schepijs onder de aandacht. De IJsVak-Wedstrijden bestaan uit de volgende wedstrijd categorieën:

Gouden IJsspatel

Bij de wedstrijd om de Gouden IJsspatel staat de te bereiden ijssmaak centraal. Niet alleen de smaak telt mee in de beoordeling, maar ook de wijze waarop het ijs is bereid.

Gouden IJscreatie

Bij de wedstrijd om de Gouden IJscreatie staat de bereiding van een ijscreatie centraal. Hierbij wordt onder meer beoordeeld op bereiding, presentatie en receptuur.

Om IJssalon van het Jaar te worden, wordt een optelsom gemaakt van de resultaten die deelnemers behaalden bij de Gouden IJsspatel en Gouden IJscreatie.

Tijdens de jurering van de Gouden IJscreatie jureert ook een kinderjury. De beoordelingen van de kinderjury worden apart berekend en hier komt de winnaar van de kinderjury uit.

Over Ons

VERENIGDE ONDERNEMERS CLUB

In 2007 is de Verenigde Ondernemers Club (VOC) opgericht met als doel van elkaar te leren. In kleine ‘clubjes’ wordt er gewerkt aan het verbeteren van de bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten. Gedurende drie keer per jaar komen de VOC leden per groep bij elkaar om de vooruitgang te bekijken, elkaar van advies te voorzien, kennis te delen en op te doen. Dit uiteraard onder strikte geheimhouding.

Over Ons

ONZE LEDEN

De Ambachtelijk IJsbereider, een vak idioot die met volle overtuiging het vak uitoefent. De kracht zit in Vakmanschap, Versheid, Diversiteit, Service en Klantvriendelijkheid. Dat is waar het ambacht werkelijk voor staat en waar ook de leden van het Ambachtelijk IJscentrum voor staan.

Alle ijssalons die lid zijn van het Ambachtelijk IJscentrum zijn daarom ook voordat ze lid zijn geworden gescreend. Dit wordt gedaan om er zeker van te zijn dat ze werken volgens de idealen van het Ambachtelijk IJscentrum en zich hard maken voor het ambacht.

Over Ons

BESTUUR
Jacques Vos
RijnIJssel

Manager IJscentrum-Kennis

Van jongs af aan altijd geïnspireerd geraakt door alles wat met voeding te maken heeft. Met bijna 50 jaar werkervaring achter de rug op het gebied van brood, banket, patisserie, chocolaterie, ijs en onderwijs, heb ik een brede kennis opgebouwd die ik graag deel vakgenoten.

De combinatie van vakmanschap, de actuele kennis van het bedrijfsleven en onderwijs, is voor mij “de” methode om op een efficiënte manier het beste uit de mens naar boven te halen en daarmee de een gezond imago en niveau van een branche te waarborgen.

Het Ambacht heeft de toekomst en daar zal ik me altijd voor 100% voor inzetten.

Martin van Rossum
Valmar Benelux

Penningmeester

Ik ben geboren op 11 december 1971 in de gemeente Vleuten-De Meern. Ik ben in Utrecht naar het Sint Bonifaciuscollege gegaan en heb daar in 1990 mijn VWO diploma behaald. Vervolgens ben ik gaan studeren.

In de eerste jaren van mijn VWO leek het mij leuk om water- en wegenbouwkundig ingenieur te worden, maar ik kwam er achter dat ik meer naar de ondernemerskant wilde. Daarom ben ik bedrijfskunde gaan studeren aan de Erasmus Universiteit. Daarna ben ik in mei 1996 in het bedrijf van mijn ouders gaan werken. Na enige tijd ben ik begonnen met de overname van dit bedrijf genaamd Woertman Nederland. In 2003 heb ik een bedrijf overgenomen dat actief was in de branche van de ambachtelijke ijssalon: Valmar Benelux.

Toos Houwers
Houwers Groep

Bestuurslid

Zelf ben ik werkzaam bij de Houwers Groep B.V., als directeur
Met voedselveiligheid neem je geen risico, ijs is een kwetsbaar product. Door voorsprong in kennis beloven wij onze klanten optimale ondersteuning in het borgen van de voedselveiligheid.

Mijn focuspunten binnen bestuur:
Een warm hart voor de ambachtelijke ijsbereider en de ijsbranche, daarom vanaf het begin betrokken bij de vereniging en het ijscentrum.
Vooral achter de coulissen stuwende kracht bij diverse projecten en ter ondersteuning van de voorzitter.
Ben voor alle leden bereikbaar, een verbinder, met steeds het verenigingsbelang voor ogen.

Dennis Lemmen
Jo’s IJssalon

Afgevaardigde van IJsbereiders

Mijn naam is Dennis Lemmen, ik ben 30 jaar oud en heb in het Limburgse Reuver sinds 2006 een schitterende ijssalon samen met mijn vader.

Als bestuurslid van het Ambachtelijk IJscentrum wil ik me gaan inzetten voor iedereen in de ijsbranche en ga ik mezelf storten op de IJsVak-Wedstrijden. Ik heb meerdere ideeën met verschillende mensen besproken en ik wil graag kijken hoe dit in te passen om zo een nog mooiere wedstrijd neer te kunnen zetten.

Ron Holland
IJscafé Holland

Afgevaardigde van IJsbereiders

Mijn naam is Ron Holland, 57 jaar, getrouwd en 3 kinderen. Na de MIddelbare Hotelschool in Tilburg en wat omzwervingen in de hotellerie in Oostenrijk en Zwitserland ben ik een eigen restaurant begonnen in Uden. Na de verkoop van het restaurant ben ik in 1994 als ontwerper van Horecakeukens begonnen. Zo ben ik in aanraking gekomen met de ambachtelijke ijswereld en heb toen in 2008 de keuze gemaakt om zelf het IJscafé te starten.

Mijn doel binnen het bestuur is om onderscheid aan te geven tussen ambachtelijke ijsbereiders en de fabrieksmarkt in kwaliteit en beleving.

HISTORISCH AMBACHTELIJK IJSCENTRUM

Het Ambachtelijk IJscentrum is in 1999 opgericht en kent een rijke historie. De vereniging komt voort uit twee verschillende organisaties, namelijk het IJscentrum en VECOIJS.

Het IJscentrum
Het IJscentrum is opgericht door mensen uit de ijsbranche, leveranciers en Koninklijke Horeca Nederland, met als doel een landelijk opleidingsinstituut voor de ijsbranche te realiseren. In de loop der jaren is het toenmalige IJscentrum uitgegroeid tot een begrip in de Nederlandse ijsbranche op het gebied van opleiden en kennis van ambachtelijk ijs en ijssalons.

VECOIJS
VECOIJS was van oorsprong een inkoopvereniging voor ijsbereiders. Deze vereniging had zich ten doel gesteld om de ambachtelijk ijsbereiders in Nederland te vertegenwoordigen en had zich toegelegd op de verspreiding van kennis en het behalen van financieel voordeel.

Heden is het IJscentrum samen gegaan met VECOIJS, hiermee was de branche vereniging de ‘Vereniging voor Ambachtelijk IJsbereiders’ (VAIJ) geboren. Door de oprichting van een branchevereniging kon het ingezamelde geld vanuit de HBA (Hoofd Bedrijfschap Ambachten) worden ingezet voor de promotie van de branche.

In 2016 is de naam van de vereniging veranderd in ‘Ambachtelijk IJscentrum’ en heeft het bestuur van de vereniging zich toegelegd op de volgende vier onderdelen; Kenniscentrum, Netwerkevents, Wedstrijden en de Verenigde Ondernemers Club (VOC).

SPONSOREN VERENIGING
IJscentrum

Secretariaat Ambachtelijk IJscentrum
Jeruzalemweg 2, 6222NG, Maastricht
info@ambachtelijkijscentrum.nl – www.ijscentrum.nl

 

IJscentrum Kenniscentrum
Industrieweg 14 – 3133 EE – Vlaardingen.
Telefoon: 06-22939950
ijscentrum@lentiz.nl

 

Ambachtelijk IJscentrum
Volg ons op Facebook!

 

2017 Ambachtelijk IJscentrum - All Rights Reserved.