Inkoopmatrix grondstoffen

Inkoopmatrix grondstoffen

De inkoopmatrix grondstoffen geeft een overzicht van de gevaren (chemisch, fysisch en microbiologisch) in grondstoffen. Deze zijn ingedeeld in grondstoffen voor een basismix op basis van melk of water, zelfbereide smaakcomponenten en inkoopartikelen in een consumentenverpakking. De matrix is bestemd voor ambachtelijke bedrijven die onder de Module Industrie vallen of zelf grondstoffen importeren.

Wanneer u grondstoffen wilt inkopen die niet in de matrix staan vermeld, volg dan de stappen genoemd in de Module Industrie van de Hygiënecode voor de ambachtelijke ijsbereiding.

Zo werkt de matrix

Wanneer er een toelichting nodig is, ziet u een rode driehoek in rechterbovenhoek. Door met de cursor hierop te staan, opent u de notitie met extra informatie.

In de meeste gevallen zal de leverancier van de grondstoffen en ingrediënten dienen te bewijzen dat hij producten levert die voldoen aan de wettelijke vereisten. Dit kan middels een geldig certificaat van een GFSI (Global Food Safety Initiative) goedgekeurde standaard. Let daarbij op dat de geleverde grondstoffen en ingrediënten vallen binnen de scope van het certificaat.

Daarnaast zijn bewezen prestaties in het verleden een goede leidraad.  Andere bewijzen van betrouwbaarheid voor de geleverde grondstoffen en ingrediënten zijn een EG-erkenning, analyseresultaten, een inspectiecertificaat, of een op uw verzoek uitgevoerde audit bij de leverancier. Ook hiervoor geldt dat ze actueel en relevant moeten zijn.

Blijf up to date

Deze informatie wordt jaarlijks voor de start van het ijsseizoen getoetst aan de actuele wetgeving, werk daarom altijd met de meest actuele versiedatum. Deze vindt u in de linkerbovenhoek. De huidige versie is: 12 december 2019.

Rauwe melk

Voor het verwerken van rauwe melk gelden strenge eisen, lees deze zorgvuldig na in de Hygiënecode en vraag minimaal een keer per jaar naar de analyseresultaten. Waar deze aan moeten voldoen, is opgenomen in het document over boerderijmelk. Download hier de Tabel met normen voor rauwe melk.

keyboard_arrow_up