Verenigde Ondernemers Club

Elkaar leren kennen

Door je als ijsbereider aan te sluiten bij een Verenigde Ondernemers Club (VOC), leg je samen met collega’s de boeken open op tafel. Door kennis en (financiële) informatie uit te wisselen, werk je aan de verbetering van je eigen onderneming.

Van elkaar leren

De VOC is opgericht met als doel van elkaar te leren. In kleine clubs werken deelnemers aan het verbeteren van de bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten. Drie keer per jaar komen de VOC-leden per groep bijeen om de vooruitgang te bekijken, elkaar van advies te voorzien, ervaringen te delen en kennis op te doen. Uiteraard gebeurt dit onder strikte geheimhouding.

Verder kijken we samen naar nieuwe ontwikkelingen binnen de branche. We testen nieuwe zaken, onderhandelen met partijen. Goede resultaten worden natuurlijk met álle leden van de vereniging gedeeld.

Join the club

Om deel te nemen aan een VOC, is een lidmaatschap van de Vereniging voor Ambachtelijke IJsbereiders vereist. Na toelating tot de vereniging kun je je aanmelden voor een intakegesprek. In een persoonlijk gesprek wordt beoordeeld welke groep het beste bij jou aansluit.

Momenteel zijn er 6 VOC groepen en wordt de eerste groep in België opgestart. Elke club bestaat uit maximaal 10 ijssalons. Voor zuivelbedrijven die vers schepijs maken met melk afkomstig van eigen vee, is er een aparte groep.

Verhalen van leden

Vakblad IJs! publiceert regelmatig een artikel over de Verenigde Ondernemers Clubs. Lees hier de volgende artikelen:

keyboard_arrow_up