Kleurstoffen in ijs

Kleurstoffen in ijs

Kleurstoffen zijn stoffen die kleur geven of teruggeven aan eet- en drinkwaar met inbegrip van natuurlijke bestanddelen van eet- en drinkwaren en andere bronnen die normaal niet als eet- en drinkwaar gebruikt worden. Alle stoffen die onder deze definitie vallen, zowel van kunstmatige (synthetich) herkomst als van natuurlijke herkomst moeten worden aangemerkt met de groepsnaam  ‘kleurstof’. Deze pagina biedt een handig overzicht over kleurstoffen in ijs.

Soorten kleurstoffen

Er bestaan natuurlijke kleurstoffen (verkregen uit planten of dieren), natuuridentieke kleurstoffen (identiek aan een natuurlijke kleurstof, maar dan chemisch aangemaakt) en synthetische kleurstoffen (chemisch gesynthetiseerde kleurstoffen die niet in de natuur voorkomen).

Voorbeelden van deze soorten kleurstoffen zijn:

  • Natuurlijke kleurstof: bietenrood (E162) kleur rood, capsanthine (E160c) kleur oranje.
  • Natuuridentieke kleurstof: riboflavine (E101) kleur geel.
  • Synthetische kleurstof: indigotine (E132) kleur blauw, briljantzuurgroen (E142) kleur groen.

Positieve lijst

In de regelgeving is een positieve lijst opgenomen van kleurstoffen die aan eet- en drinkwaar mogen worden toegevoegd. Deze lijst is te vinden op internet: Richtlijn 94/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 30 juni 1994 inzake kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt. Het begrip ‘positieve lijst’ betekent dat kleurstoffen die niet op deze lijst voorkomen niet zijn toegestaan.

  • Kleurstoffen zowel natuurlijke als kunstmatig geproduceerde, worden pas toegelaten na een reeks onderzoeken waaruit blijkt dat de toepassing geen aanwijsbaar gezondheidsrisico oplevert. Na goedkeuring worden ze toegelaten en krijgen ze in de Europese Unie een E-nummer.
  • In de E-nummerlijst staat de ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname) per stof weergegeven. Dit is de hoeveelheid van een stof die iemand gedurende z’n hele leven dagelijks binnen kan krijgen zonder gevolgen voor de gezondheid. Bij het vaststellen van de ADI zijn ruime veiligheidsmarges ingebouwd. Hiermee is de ADI ook afgestemd op de meest kwetsbare groepen zoals kinderen. Als er producten gebruikt worden die al kleurstof bevatten (bijvoorbeeld gekonfijte kersen), dan dient er met de dosering van het kleurstof rekening gehouden te worden.
  • Indien kleurstoffen zijn gemaakt van grondstof met allergenen, dan moeten de allergenen volgens wettelijke voorschriften apart bij de ingrediëntendeclaratie worden vermeld.
  • In de verordening (EG) 1333/2008 is vastgelegd dat bij gebruik van AZO-kleurstoffen een waarschuwing op het etiket gezet moet worden. Naam of E-nummer van de kleur(en); kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. Het gaat om de volgende kleurstoffen: E-102, E-104, E-110, E-122, E-124, E-129.
keyboard_arrow_up