Hidde de Brabander nieuwe voorzitter NL IJs

folder_openNieuws

Hidde de Brabander neemt het voorzittersstokje over van Luc Blok, in het bestuur van Stichting Nederlandse IJsbereidingssector. De manager van het IJscentrum was al bestuurslid, sinds de oprichting van NL IJs eerder dit jaar. Blok blijft aan als bestuurslid.

Theo Clevers, die ook bij de oprichting van de overkoepelende stichting voor ijsbereidend Nederland zitting nam in het bestuur, was eerder aangewezen als opvolger van Blok. Echter, door zijn besluit om aan te blijven als voorzitter van de commissie IJsvak-wedstrijden, zette hij een stap terug. De Brabander neemt op zijn beurt wat meer afstand van het bestuur van de IJsvak-wedstrijden.

De Brabander houdt zich binnen NL IJs naast het voorzitterschap verantwoordelijk voor de communicatie met partners, die zich aan een of meerdere van de gelieerde partijen kunnen verbinden. IJscentrum, Vereniging Ambachtelijk IJscentrum en het Gilde van SVH Meesterijsbereiders vormen momenteel de coalitie NL IJs.

Netwerk vergroten

Inmiddels hebben verscheidene partners (leveranciers van grondstoffen, diensten en machines) zich gecommiteerd aan NL IJs. Een goede ontwikkeling, stelt de nieuwe voorzitter, die vanaf 1 september officieel is geïnstalleerd. De Brabander: “We zien dat producenten en leveranciers behoefte hebben aan een netwerk. Door zich aan NL IJs te verbinden, komen ze via meerdere kanalen in beeld bij de ijsondernemer. En vergroten cq verbreden zij hun netwerk.”

Het eerstvolgende event waarop partners van NL IJs fysiek zichtbaar worden, is de kennisdag Ice This Day, op 14 september in de Food Innovation Academy in Vlaardingen. Dit event kent gratis toegang voor leden van de vereniging.

Bestuur

De bestuurssamenstelling van NL IJs is vanaf 1 september: Hidde de Brabander (voorzitter), Martin van Rossum (penningmeester/secretaris), Luc Blok (vanuit het Gilde van SVH Meesterijsbereiders), Teun Loonen (vanuit Vereniging Ambachtelijk IJscentrum).

Interesse in een partnership? Mail naar Hidde de Brabander, h.debrabander@ijscentrum.nl.

Related Posts

keyboard_arrow_up