Inkoop

Inkoop

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van het product dat u verkoopt. Door grondstoffen, ingrediënten en producten te gebruiken die voldoen aan de wettelijke eisen, voorkomt u veiligheidsrisico’s. Maar hoe kunt u deze betrouwbaarheid controleren? Dat doet u door de volgende punten af te vinken.

Bewijs van veilige producten

Leveranciers van de grondstoffen en ingrediënten dienen te bewijzen dat zij veilige producten leveren. Dit kan middels een geldig certificaat van een door GFSI goedgekeurde standaard, waarvan de geleverde grondstoffen en ingrediënten vallen binnen de scope van het certificaat. Andere bewijzen van betrouwbaarheid voor de geleverde grondstoffen en ingrediënten, zoals EG-erkenning, inspectiecertificaat of een uitgevoerde audit bij de leverancier.

Voldoet aan de Hygiënecode

Lokale leveranciers moeten voldoen aan de voorwaarden uit de Hygiënecode van hun branche. Vraag na of zij zich laten controleren en of hier een certificaat of verklaring van kunnen overleggen, bijvoorbeeld een HACCP inspectiecertificaat.

Label Foodgrade aanwezig

Verpakkingsmateriaal moet voorzien zijn van het label Foodgrade op de (om)verpakking.

Voldoet aan aanvullende selectiecriteria

Aanvullende selectiecriteria zijn bijvoorbeeld: bewezen prestaties in het verleden, geen bekende incidenten.

Voldoet aan beoordelingscriteria bij aflevering

Beoordelingscriteria bij aflevering zijn: producttemperatuur, houdbaarheid en productkwaliteit bij levering.  Maar ook de reinheid en staat van onderhoud van de bestelauto, winkel of groothandel en de persoonlijke verzorging van de medewerkers.

Onderzoeksrapport rauwe melk

Bij inkoop rauwe melk vraagt u het onderzoeksrapport op, dat wordt verstrekt door het laboratorium (bijvoorbeeld Qlip). Bekijk hier de normen voor rauwe melk. Vraag deze op bij nieuwe leveranciers en jaarlijks aan het begin van het ijsseizoen.

Buiten de EU: analysecertificaat

Bij eigen import van buiten de Europese Unie dienen de grondstoffen meestal te worden vergezeld door een analysecertificaat. De inkoopmatrix grondstoffen geeft extra informatie over de beheersing van gevaren in veelgebruikte grondstoffen.
keyboard_arrow_up