Corona-update 20/3 – Financiële regelingen kabinet + reactie vereniging

folder_openAlgemeen, Coronacrisis

Een overzicht van de regelingen die het kabinet heeft getroffen voor ondernemers tijdens de coronacrisis. Met reacties vanuit de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum.

  1.   Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Hiermee is tevens tegemoet gekomen aan het verzoek van onze vereniging om aanvragen voor deeltijd-ww en andere werkloosheidsuitkeringen, welke zijn ingediend voor het sluiten van de eet- en drinkgelegenheden, op te schalen naar de regeling van na 12 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Het aanvragen van deze regeling kan geschieden bij de gemeentelijke instanties.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Wij adviseren om (indien nodig uiteraard) echt van deze regeling gebruik te gaan maken. Uw accountant kan u hierin direct van dienst zijn.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Het meest praktische is om hieromtrent contact op te nemen met uw huisbankier, schroom niet om dit te doen. Het is echt niet abnormaal zo aan het begin van het seizoen dat de reserves verdwenen zijn. In de meeste gevallen zult u de hulp van de accountant in moeten roepen. Hij of zij kan u ook adviseren omtrent het aan te vragen krediet en de exacte procedure.

5. Compensatie

Op dit moment wordt er gestudeerd en onderzoek gepleegd naar een ondernemers compensatieregeling.

Alle getroffen branches, waaronder uiteraard die van de ambachtelijke ijsbereider, kunnen rekenen op een vorm van compensatie door de overheid. Het is nu nog te vroeg om hierover te speculeren. De vereniging houdt de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten en tracht u zo goed mogelijk te informeren.

Last but not least:

Het grootste probleem op dit moment is toch echt het virus zelf. De enige mogelijkheid om de uitbreiding een halt toe te roepen, is om met zijn allen de richtlijnen te volgen. De overheid stelt zich ruimhartig op en verdient het dan ook dat een ieder doet wat er van hem of haar gevraagd wordt. Vaak zullen we dan even het individuele belang op de tweede plaats moeten zetten.

 

Lees ook: Snackkoerier – 20 maart 2020
‘NOW-maatregel, afhalen en bezorgen – Let op dat het u geen geld gaat kosten’

Tags: corona, coronacrisis, financiën

Related Posts

keyboard_arrow_up