Ledenvergadering en bestuurlijke besluiten

folder_openAmbachtelijk IJscentrum, Events, Leden, Ledenvergaderingen, Nieuws

Tijdens de ledendag Ice This Day was er, naast een inspiratievolle Masterclass en een educatief moment over professioneel werkgeven, natuurlijk ook weer de ledenvergadering. Tijdens deze vergadering werd iedereen weer op de hoogte gebracht over de voortgang van de vereniging. Waar staat deze op dit moment en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst. Maar er moesten ook belangrijke knopen doorgehakt worden!

Opening vergadering

Teun Loonen, de voorzitter van de vereniging, nam het woord en trapte de vergadering af. Hij sprak de leden toe over de afgelopen jaren. Dat tijdens de corona tijd waarbij iedere ijssalon, door de zo belangrijke geschreven en wettelijk aangenomen corona-protocol, mooi open konden blijven. Het protocol wat door Clara Bloemhof en Toos Houwers is samengesteld en ingediend bij het ministerie.

Loonen wilde ook even stilstaan bij het vertrek van Bloemhof. Zij werd door hem toegesproken en hij vertelde iedereen hoe zij als communicatie medewerker binnen was gekomen bij de vereniging en hoe zij in de afgelopen jaren haar steentje meer dan bijgedragen heeft om neer te zetten, van wat er nu staat. Om haar te bedanken voor deze enorme inzet, werd zij even in het zonnetje gezet, met uiteraard bloemen.

Door het vertrek van Bloemhof is er een aantal maanden geleden een nieuwe communicatie medewerker aangenomen. Mariska van Breenen was ook op de ledendag aanwezig en werd gevraagd even naar voren te stappen, zodat de leden wisten over wie er gesproken werd.

 

Zo werd in het voorwoord ook nog even aangehaald dat de verkoopprijs van het ambachtelijk bereidt ijs nog steeds voor discussie openstaat. Wat kan er gevraagd worden en hoe staat dat in verhouding met de stijgende grondstoffen. Maar zeker ook de huidige energiekosten, die de pan uitrijzen, en een uitdaging zijn voor iedere ijsbereider. Vooral voor die laatste is er door Loonen een werkgroep opgericht die inzichtelijk gaat maken wat de mogelijkheden zijn, maar zeker ook wat de eventuele tips zijn om te kunnen gaan besparen. Binnenkort volgt hier meer informatie over voor alle leden.

Helaas moest er door Loonen ook in gegaan worden op de wens om het aantal leden te vermeerderen. Ondanks de inspanningen die er via een bureau zijn uitgevoerd, is het resultaat hierin niet naar wens en heeft de vereniging een zeer lichte groei in leden laten zien. Daarom werd er een oproep gedaan aan de bestaande leden. Of men collega ijsbereiders, die nog geen lid zijn van de vereniging, te vragen om lid te willen worden. Een bestaand lid kan immers ook als beste aangeven waarom zij lid zijn geworden.

Eigenlijk gekoppeld aan het lid worden is het afnemen van de hygiënecode. Helaas blijken er meer leden te zijn, dan dat er hygiënecodes zijn afgenomen. Nogmaals heeft Loonen benadrukt dat het wettelijk verplicht is om als ijsbereider een eigen hygiënecode te hebben. Dat het dus belangrijk is dat ieder lid, die dit nog niet heeft, alsnog een hygiënecode dient af te nemen.

En als laatste puntje werd nog even de nieuwe website aangehaald. Er is daar afgelopen zomer aan gewerkt en inmiddels staat deze al een paar weken live. Het resultaat is een aantrekkelijk platform waarop ijsmakers en geïnteresseerden alles kunnen vinden over de vereniging, wedstrijden en de hygiënecode. Loonen roept alle leden op om zeker eens een kijkje te nemen.

Na het voorwoord werd dan toch echt gestart met de ledenvergadering en werd er stilgestaan bij de vorige vergadering en de notulen hiervan. Op de vraag of er nog vragen of opmerkingen hierover waren, bleef het volledig stil. Dit punt was gelijk behandeld.

Daarna werd er door Loonen nog even ingekomen stukken aangehaald. Deze hielden allemaal verband met Romke de Jong, de spreker die zich op het laatste moment toch had afgemeld. Het standpunt van het bestuur in deze is dat Romke de Jong een ijsbereider is en hij wilde het hebben over de verandering in de winkelstraten. Zeker een belangrijk onderwerp waar een ieder zijn voordeel bij kan hebben. Dat hij D66 lid is valt voor het bestuur buiten de scoop van deze dag. Daar wilde het voltallige bestuur het dan ook bij laten!

Financiële verantwoording

De microfoon werd overhandigd aan Martin van Rossum (Penningmeester) om de leden mee te nemen in de financiële situatie van de vereniging. Misschien niet de meest leuke informatie, al die cijfers, maar zeker wel belangrijke informatie. Zo werden de resultaten 2021 in vergelijking met 2020 doorgenomen met de opbrengsten en kosten, de balans met de debet en credit posten en uiteraard de begroting voor 2023. De cijfers laten zien dat het een gezonde vereniging is en ook in de verwachte toekomst zo zal blijven.

Het enige puntje van aandacht, de kassacommissie voor de cijfers van 2021 was nog niet geweest. Dus helaas waren de cijfers over 2021 nog niet definitief. De controle zal uiterlijk eind november hebben plaatsgevonden. De vraag van Van Rossum naar de leden was of zij akkoord gingen met de cijfers, wanneer de kascommissie hierop hun akkoord zouden geven. Unaniem werd hier voorgestemd.

Bestuurswissel en nieuwe ereleden Ambachtelijk IJscentrum

Het volgende punt op de agenda waren de bestuurszaken en hier was toch echt wel wat te melden en moest er gestemd gaan worden door de leden.

Met drie aftredende en drie nieuwe bestuursleden is de bestuurlijke samenstelling van de vereniging Ambachtelijk IJscentrum per 8 november vernieuwd. Op deze dag nam het bestuur afscheid van Toos Houwers (vice-voorzitter), Willy Rooswinkel (voorzitter VOC’s) en Martin van Rossum (penningmeester).

Alle drie bestuursleden hebben een enorme staat van dienst binnen de vereniging en de branche. Ze werden daartoe beloond met het erelidmaatschap. Tot 8 november telde de branchevereniging één erelid: Jacques Vos. Nu deelt hij deze eervolle titel met Houwers, Rooswinkel en Van Rossum. In maart, na de IJsvak-wedstrijden, mag hij daar nóg een erecollega bij tellen. Dan overhandigt voorzitter Teun Loonen het erespeldje aan Theo Clevers, die vanaf dan zijn bestuursfunctie beschikbaar stelt. Voor alle functies heeft een opvolger zich aangediend. Tijdens de ledenvergadering stemden de 70 aanwezigen telkens unaniem voor elk toetredend lid.

Edwin van Es (onder andere van Bon Appetit in Rijsbergen) is nieuw in het bestuur en neemt de rol van Toos Houwers als vicevoorzitter over. Daarnaast stelt hij zich verkiesbaar als beoogd voorzitter – als opvolger van Teun Loonen, die aangaf nog één jaar aan te blijven. Leon Kees neemt de adviserende rol van Houwers over. Gijs van Dijk nam eerder al de honneurs voor Willy Rooswinkel waar en is nu voorzitter van de VOC’s. Mark van Gaal (IJs&Spijs in Haps) neemt de bestuurszetel van Clevers over. Als SVH Meesterijsbereider vertegenwoordigt hij het Gilde van SVH Meesterijsbereiders. Na ruim 20 jaar is het Henk Elemans (Beko Coöperatie) die de pen overneemt van Martin van Rossum, die uit het bestuur van de vereniging vertrekt, maar nog steeds aanblijft als penningmeester van Stichting Nederlandse IJsbereidingssector (NL IJs).


Op de foto’s: nieuwe bestuursleden Henk Elemans (l) en Mark van Gaal, aftredende bestuursleden en kersverse ereleden Martin van Rossum en Toos Houwers

(Theo Clevers, Willy Rooswinkel en Edwin van Es waren verhinderd)

Contributie voorstel

Om in deze al duren tijden te beginnen over een hogere contributie voor de leden was toch wel even vervelend, maar helaas noodzakelijk. Loonen geeft aan dat al jaren hetzelfde bedrag wordt gevraagd en ook voor de vereniging zijn de kosten omhoog gegaan. Om dan dezelfde ondersteuning te kunnen blijven geven is het wel noodzakelijk om de contributie te verhogen van €150,- naar €200,- per 1 januari 2023. Bij het stemmen voor dit voorstel stemden eigenlijk ieder lid voor om de contributie te verhogen naar het aangegeven bedrag.

Diverse commissies

Uiteraard werden de commissies, die nog niet aan bod waren gekomen in het voorwoord of tijdens een ander onderwerp in de ledenvergadering, om een update te geven en de leden te informeren waar iedere commissie mee bezig is.

Te beginnen met de wedstrijd commissie, verantwoordelijk voor de IJsvak en IJsvak-wedstrijden. Lonen (lid van deze commissie) vertelt over de planning van de IJsvak in maart 2023. Op zondag 5 maart wordt de wedstrijd de Gouden Spatel gehouden en zullen de SVH Meesterijsbereiders ook hun acte de préséance gaan geven. Op maandag 6 maart zal dan de dag van de Gouden IJscreatie worden. Deze dag wordt zeer feestelijk afgesloten met IJsvak Gala, waar ook de winnaars van de wedstrijden en genomineerde bekend gemaakt zullen worden. Het Gala zal in het evenementengebouw of tegenover bij een nieuwe Van der Valk worden gehouden. Dinsdag 7 maart gaan de studenten van het IJscentrum aan de slag om hun kennis en kunnen te laten zien. Hidde de Brabander (Manager IJscentrum) is hiervoor inmiddels aangehaakt om de dag vulling te geven.

Zonder enkele voorbereiding werd Björn Cocu (bestuurslid en lid van deze commissie) voor het blok gezet om wat te vertellen over de Innovatie- en communicatie commissie. Het fijne van Cocu is dat hij daar zijn hand niet voor omdraait en er een duidelijk verhaal van maakte. Deze commissie bestaat nog niet zo heel lang en heeft juist de taak om signalen vanuit de markt, maar zeker om nieuwe ontwikkelingen aan te dragen. Doordat er twee leden uit de commissie zijn gestapt, zullen hiervoor binnenkort nieuwe leden aangetrokken worden.

Related Posts

keyboard_arrow_up