Corona-update 21/3: ‘Branche in het gedrang; denk nu serieus na over sluiting’

folder_openAlgemeen, Coronacrisis

Sinds het kabinet bijna dagelijks met maatregelen komt om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, onderhoudt het bestuur van Vereniging Ambachtelijk IJscentrum nauw contact met elkaar. Maandag 16 maart gaf de vereniging het advies aan haar leden om ijssalons alléén open te houden voor afhaal en/of bezorging, als zij zich voor 100% konden houden aan de richtlijnen gesteld door het RIVM. Dit advies blijft staan voor de ondernemers die deze belofte kunnen waarmaken. Met klem benadrukt het bestuur nu:

“Neem de regels serieus en geef in geen enkele situatie je eigen interpretatie aan de huidige richtlijnen. Gezien de kritieke situatie waarin we ons als Nederlanders bevinden, is het zaak om serieus na te denken over sluiting.”

“Het bestuur en de werkgroep van de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum is nog steeds van mening dat we het ondernemen aan de ondernemer willen overlaten”, blijft voorzitter Teun Loonen bij zijn standpunt. “Iedere ijsondernemer bevindt zich in een eigen situatie en we zien dat iedereen hard zijn best doet om er het beste van te maken. We zien óók dat een aantal van onze leden het zekere voor het onzekere neemt en met ingang van de noodmaatregel voor de horeca, zijn werkzaamheden heeft neergelegd. Verder merken we dat een groeiende groep ondernemers die met goede wil en inzet begon, nu terugkomt op het besluit om geopend te blijven voor afhaal/bezorging. Voor velen blijkt dit in de praktijk niet te werken, met name omdat het gedrag van de consument moeilijk te sturen is. We zijn trots op ondernemers die dit moeilijke besluit durven nemen.”

Een traktatie in een moeilijke tijd

Stickers ontwikkeld door IJssalon Kees.

Toch laten veel consumenten in den lande ook zien dat ze wél de discipline kunnen opbrengen om op een verantwoorde manier te handelen. En door ijsbestellingen mee naar huis te nemen en niet ter plaatse te nuttigen, geen risico’s vormen voor de ondernemer. “Een ambachtelijk ijsje is in deze coronacrisis één van de weinige fijne traktaties”, stelt Leon Kees, bestuurslid en eigenaar van IJssalon Kees in Geldrop. Zijn zaak in Geldrop is nu geopend, maar met duidelijke restricties naar de klanten toe. Middels een aparte in- en uitgang, met tape gevormde vakken op de grond, hoopt de ondernemer dat zijn gasten gehoor geven aan de ‘1,5 meter-regel’. “Tot nu toe gaat dit heel goed. Mensen zijn op de hoogte van de regelgeving en denken met ons mee.”

Zorgen om borging

Toch is het de enkeling die momenteel zowel zijn financiële als personele gezondheid geborgd kan houden. “De situatie rondom het coronavirus is er een die niet slinkt, maar nog steeds om zich heen grijpt. We maken ons grote zorgen, met name over bedrijven die zich niet houden aan de afspraken”, merkt Loonen op. “Het is verleidelijk om, zeker bij goed weer, de regels ‘ruimer te interpreteren’.” Hij doelt daarbij op de verkoop van onverpakt handijs, dat bij sommige zaken nog steeds aan de orde is. Het bestuur adviseert met klem om dit niet te doen.

Vereniging Ambachtelijk IJscentrum herziet advies: denk serieus na over sluiting

“Gezien de laatste ontwikkelingen kunnen moeten we toch echt constateren dat er ook in Nederland sprake is van een noodsituatie”, gaat Loonen verder. “Het mijden van sociaal samenzijn van mensen is van essentieel belang teneinde samen deze crisis te overwinnen. Het gaat hier over ons aller gezondheid. Wij moeten er als ambachtelijke ijsbranche dan ook voor waken dat we ons niet in de voet schieten. Zoals Koning Willem-Alexander al zegt in zijn toespraak van 20 maart: ‘De maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen, zijn noodzakelijk’.”

Mede daarom adviseert de vereniging haar leden nu ook serieus na te gaan denken over een totale sluiting. “We moeten ons realiseren dat ook het goede imago van onze branche in het gedrang kan komen”, denkt Loonen. “Op dit moment is in elk geval een houvast dat we zouden en moeten vertrouwen in de financiële ondersteuning vanuit de overheid. Als we de situatie nu serieus aanpakken, kunnen we hopelijk zo snel mogelijk weer voor de volle 100% openen.”

We vertrouwen hierbij op het gezond verstand van onze leden. De toekomst van de hele branche is nu in het gedrang.

Dit zijn de regels

Voor de volledigheid zet Vereniging Ambachtelijk IJscentrum nog eens de officiële gedragsregels op een rijtje:

  • Geen drinken / eten in de zaak, echt VERBODEN.
  • Geen terras/bar/tafels buiten de zaak
  • Geen stoelen en tafels in de zaak dusdanig dat daar mensen op kunnen zitten.
  • Het consumeren van ijs in de directe omgeving (inclusief ‘dicht’ terras) van je zaak is VERBODEN.

Advies van de Koninklijke Horeca Nederland, gesteund door Vereniging Ambachtelijk IJscentrum:
Neem het zekere voor het onzekere en richt een loketfunctie in waarbij de klanten OOK BUITEN 1,5 meter afstand dienen te bewaren. De ondernemer is verplicht hierop toe te zien.

Voorzitter Loonen besluit: “Twijfel je op welke manier dan ook aan de juistheid van je werkwijze of aan de wijze waarop klanten met de richtlijnen omgaan, neem dan geen onnodig risico en sluit je zaak.”

Niet-bindend advies

Huisregels ontwikkeld door t Heusdens IJshuys – deze poster wordt door veel ijssalons gebruikt.

De adviezen van de vereniging zijn niet bindend. De richtlijnen kunnen namelijk elk moment variëren, gezien hoe snel de ontwikkelingen zich op elkaar volgen. De Vereniging Ambachtelijk IJscentrum houdt leden en volgers op de hoogte via de Facebook-pagina www.facebook.com/ambachtelijkijscentrum. Leden kunnen met elkaar in contact komen in de besloten Facebookgroep ‘Leden Ambachtelijk IJscentrum’.

Financiële compensatie

Het kabinet heeft al eerder laten weten dat er verschillende initiatieven vanuit de banken, Belastingdienst en overige partijen zullen komen om ondernemers financieel te ondersteunen. De Vereniging Ambachtelijk IJscentrum adviseert om hun accountant of boekhouder hierbij in te schakelen om hierin de juiste wegen te bewandelen. Meer informatie hierover vindt u hier: Financiële regelingen kabinet + reactie Vereniging (20 maart 2020)

Tags: corona, coronacrisis, covid-19, horecasluiting

Related Posts

keyboard_arrow_up