‘Versoepeling per 1 juli biedt iets meer ruimte voor impulsaankoop’

folder_openAlgemeen, Coronacrisis

Met het vervallen van de reserveringsplicht in de horeca ziet de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum de komende zomermaanden lichtelijk positief in. “We zijn er nog lang niet, en omzet inhalen zal niet meer lukken. Maar we zijn blij elke verruiming van de maatregelen”, aldus voorzitter Teun Loonen namens de club.

De ambachtelijke ijsondernemers van Nederland hebben het flink te verduren gehad, begint Loonen. “Nu.nl heeft recentelijk nog mijn bevindingen over de sector opgetekend. Daarbij werd met name gekozen voor een positieve insteek. Ik wil graag benadrukken dat ijssalons een enorm zware tijd doormaken of net achter de rug hebben. Toen op 16 maart de horeca op slot ging, sloten ook alle ijssalons. Langzaamaan vond er heropening plaats, maar de mooie dagen van het voorjaar zijn we kwijt. Omzet die de ondernemers niet meer kunnen terugpakken. En wél nodig hebben als buffer voor het najaar.”

Dat gezegd te hebben, ziet de voorzitter de nabije toekomst ietwat positiever in. “De maatregelen worden versoepeld; dat is natuurlijk heel fijn voor onze ondernemers. Het bezoeken van een ijssalon is een feestelijk moment voor de consument. En vaak is ambachtelijk ijs een impulsaankoop. Die impuls was met de reserveringsplicht ver te zoeken. Daarom – hoe creatief men ook was – misten ijsbereiders nog steeds veel inkomsten. Maar het belangrijkste voor nu is: we kunnen vooruit.”

Geen zoden aan de dijk

Nu de capaciteit binnen én buiten wordt opgeschroefd – tot 100 gasten binnen en 250 buiten geldt geen reserveringsplicht en triage meer – ziet Loonen meer ruimte tot ondernemen ontstaan. “Het blijft natuurlijk behelpen met die anderhalve meter afstand. Voor de gemiddelde ijssalon – die de 100 plaatsen binnen lang niet haalt – zal deze verruiming niet veel zoden aan de dijk zetten. Maar elke verruiming is welkom. Zo lang de ontwikkelingen zich in een positieve trend bewegen werkt het bemoedigend voor de ondernemer.”

Ook is nog niet duidelijk of het aantal gasten om een tafel nog steeds maximaal 2 óf mensen uit hetzelfde huishouden betreft. “Hoe bewijs je dat zonder voorgesprek of reservering? Ik denk dat er in de praktijk flexibel mee om wordt gegaan. Dat merk ik zelf ook in het straatbeeld. Het blijft de verantwoordelijkheid van de ondernemer.”

Poll: geen kuchschermen

Uit een poll onder de leden van Ambachtelijk IJscentrum blijkt dat men niet massaal kuchschermen gaat aanschaffen. Het meerendeel zegt de ruimte tussen de zitplaatsen te behouden. Loonen begrijpt de keuze. “Maar voor ijssalons met een relatief klein terras kan het toch rendabel zijn om te investeren in deze schermen. Dit is per locatie anders.”

De branchevereniging heeft de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken om de ijsbereiders van Nederland zo goed mogelijk te helpen bij het maken van de juiste keuzes voor hun bedrijf. Het coronaprotocol voor ijssalons, dat per 1 juni van kracht was, wordt aangepast. Per 1 juli kunnen de ijsbereiders een ‘light’ protocol downloaden, dat vooral geënt is op de basisvoorwaarden van het RIVM. Het protocol wordt onder de leden van Ambachtelijk IJscentrum verspreid en is te downloaden vanaf www.ambachtelijkijscentrum.nl. Loonen besluit: “We blijven het protocol hanteren. We houden er rekening mee dat we voorlopig nog niet af zijn van de ‘anderhalve meter’.”

Tags: corona, coronamaatregelen, maatregelen, protocol

Related Posts

keyboard_arrow_up